Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.inyenckredenc.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltéteket tartalmazza.

Az ÁSZF elfogadása feltétele a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének. A vásárló a szolgáltatás igénybevételével elfogadja jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeket és jogokat.

Az inyenckredenc.hu weboldal elsősorban egy vásárlóközösség számára fenntartott „rendelés leadási felület”. A weboldalt igénybe vevőkre általánosan jellemző, hogy törzsvásárlók, akik tisztában vannak a weboldal szolgáltatásainak működési szokásaival. Ezért minden újonnan csatlakozó felhasználót és vásárlót nyomatékosan megkérünk, hogy az első vásárlása előtt tájékozódjon a weboldal információs felületein. További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésre személyesen elérhetőségeinken.

Jelen szerződési feltételek felei:

 1. Szolgáltató
  • szolgáltató megnevezése: Kiu Angéla egyéni vállalkozó
  • székhely: Érd, Festő utca 26.
  • adószám: 56272837-1-33
  • FELIR: AA6634885
  • Működési eng.sz.: 305781/B/1
 2. Vásárló
  Az a felhasználó, aki a weboldalon keresztül a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

www.inyenckredenc.hu (weboldal) szolgáltatása

1.      A kiszállítás és termékátvétel területi hatálya

 • Szolgáltató kiszállítási szolgáltatása Érd és vonzáskörre terjed ki. Megrendelés elküldése előtt a szállítási opció kiválasztásánál csak a kiszállítási feltéteknek megfelelő címre történő szállítást teszi lehetővé a weboldal.

A kiszállítás területi hatályáról Szolgáltató vásárlóit a weboldal egyéb információs felületein, valamint hírleveleiben is tájékoztatja

 • Vásárló személyesen az átviteli ponton jogosult rendelését a lakcímétől függetlenül az átvételi időpontokon átvenni
 • Szolgáltató csomagküldő szolgálaton keresztül is eljuttathatja a vásárló megrendelését Felek előzetes egyeztetése alapján. A csomagküldő szolgálattal történő szállítás nem automatikus szolgáltatás.

2.      Az inyenckredenc.hu általános szolgáltatási elvei

2.1.   Az inyenckredenc.hu elkötelezett a jó minőségű, own-grown előállítási elveket követő beszállítók termékei mellett. Kifejezetten és elsősorban magyar kistermelők által előállított termékek fogyasztókhoz történő eljuttatását tűzte ki céljául

2.2.   Az inyenckredenc.hu elkötelezett a jó minőségű táplálkozás fontosságának népszerűsítésében – termékpalettáját magas minőségű élelmiszerek és termékek alkotják legyen az hazai előállítású, vagy külföldről beszerzett termék.

2.3.   Az inyenckredenc.hu szolgáltatásait bármilyen természetes személy jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf-ben foglaltakat.

2.3.1.      A weboldal jogi személyeket nem szolgál ki.

Vásárló megrendelése elküldésével kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.      Szolgáltatás igénybevételének folyamata, szerződés létrejötte

3.1.   Regisztráció:
A weboldal látogatója regisztrációt követően és előzetes regisztráció nélkül is jogosult a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére.
A vásárló által tévesen tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség kizárólag az adatokat megadó vásárlót terheli.

3.1.1.      A regisztrációról a felhasználó a megadott e-mail címére visszaigazoló levelet küld a Szolgáltató. A felhasználó jogosult fiókjában a jelszavát, illetve az általa megadott adatokat bármikor módosítani. A jelszó elfelejtése, vagy elvesztése esetén bármikor jogosult új jelszó igénylésére.

3.1.2.      A regisztrációt a regisztrált felhasználónak egyszer kell elvégeznie, későbbi vásárlások alkalmával a saját fiókján keresztül küldheti el a rendeléseit.

3.1.3.      A regisztrált felhasználó fiókját bármikor törölheti, vagy a felhasználói fiókjának törlését kérheti a kredenc(kukac)inyenckredenc.hu email címen.

3.2.  Megrendelés

3.2.1.      A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét termék adatlapján  ismerheti meg a vásárló. Ha a vásárlást előtt az áruval kapcsolatban kérdése merül fel, a vásárló Szolgáltató weboldalon megadott elérhetőségein jogosult érdeklődni.

3.2.2.      A vásárló a megrendelés befejezését követően az általa megrendelt tételekről, azok végleges jóváhagyását követően az általa megadott elektronikus levelezési címére visszaigazoló e-mailt kap rögtön, de legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik meg a visszaigazoló email, a felhasználó ellenőrizze spam (levélszemét) mappáját, illetve vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a weboldalon megadott elérhetőségek valamelyikén.

3.2.3.      A megrendelés akkor jön létre, ha azt a Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja. Abban az esetben, ha jelen ÁSZF feltételeinek megfelelően elküldött megrendelésnek  a Szolgáltató részben vagy egészben nem tud eleget tenni a leadott megrendelésnek, arról – az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül – e-mailen és/vagy telefonon értesíti a megrendelést leadó regisztrált felhasználót.

3.2.4.      Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-ben szabályozottaktól eltérő módon leadott rendeléseket figyelmen kívül hagyja és/vagy törölje.

3.2.5.      A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségvédelmi, rendelkezésre állási, élelmiszerbiztonsági vagy egyéb megfontolásból saját belátása szerint a vásárló által leadott rendelést illetően változtatásokat tegyen. Ilyen esetben a Szolgáltató a tőle elvárható mértékben igyekszik előre tájékoztatni a változásokról a megrendelést leadó felhasználót, illetve a tőle elvárható mértékben igyekszik a változással érintett rendelési tételért kárpótolni más élelmiszerrel, azaz helyettesítő terméket felajánlani. A vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a felajánlott helyettesítő termék nem felel meg számára.

3.2.6.      Termék ára, vásárlás értéke

3.2.6.1.           A weboldalon feltüntetett ár, minden esetben a termék brt. ára.

3.2.6.2.           Szolgáltató az árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A már megrendelt áruk esetében indokolt esetben a Szolgáltató jogosult a (beszerzési árban történt jelentős, előre nem látott változás esetén) maximum 10% árváltozási mértékig a vásárló egyidejű tájékoztatásával módosítani a weboldalon feltüntetett áron.

3.2.6.3.           Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. A termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” ft-os, illetve téves helyiérték megadás miatt nagyságrendekkel eltérő árra –, akkor szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.2.6.4.           A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, de a kosár tartalma, a szállítási mód kiválasztása után megjeleníti azt.

3.2.6.5.           A megrendelés lezárása előtt a fizetési mód kiválasztása után látható a megrendelt termékek összes ára, valamint a szállítási díj és ezek együttes összege.

3.2.7.      A vásárló a megrendelés elküldésével elfogadja, hogy a megrendelésben feltüntetett összesített ár mértéke változhat a ténylegesen mért terméksúlyok alapján.

3.2.8.      Megrendelés utólagos visszavonása, törlése

3.2.8.1.           Az elküldött megrendelés utólagosan elektronikusan nem törölhető.

3.2.8.2.           Ha vásárló az elküldött rendelésétől bármely ok miatt utólagosan el szeretne állni, azt Szolgáltató weboldalon közzétett elérhetőségein teheti meg legkésőbb a kiszállítás, vagy személyes átvétel napján 7 óriág.

3.2.9.      Megrendelés minimális összege

3.2.9.1.           Személyes átvétellel történő rendelés esetén Szolgáltató nem köt ki minimális rendelési értékhatárt.

3.2.9.2.           Kiszállítással történő rendelésátvétel esetén Szolgáltató minimális rendelési értékhatárt köt ki, melynek összege 10.000 Ft.

3.2.9.3.           Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a minimális rendelési értékhatárt el nem ért rendeléseket érvénytelennek tekintse.

3.3.  Szállítás, személyes átvétel

3.3.1.      Vásárló jogosult az általa megrendelt termékek személyes átvételére Szolgáltató által megnevezett átviteli helyen és az átvételre megjelölt időpontban.
A személyes átvétellel leadott megrendelésre nem vonatkozik minimális rendelési összeg.

3.3.2.      Házhozszállítással történő átvétel választása esetén szolgáltató a megrendelt árut a visszaigazolás, illetve a rendes működése szerinti szállítási határidővel házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A megrendelés esetén a kiszállítás díját az ügyfél viseli, melynek pontos összegéről a megrendelés elküldése előtt értesül.

3.3.3.      A szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díjára nem vonatkozik.

3.3.4.      Vásárló tudomásul veszi, hogy kiszállítás esetén a szállítás társasház esetén az épület bejáratáig, családi ház esetén a kapuig terjed. A kiszállítás nem bejárati ajtóig történik.

3.4.  Csomagátvétel csomagküldő szolgálaton keresztül

3.4.1.      Egyes esetekben, valamint meghatározott termékcsoportok tekintetében Szolgáltató csomagküldő szolgálat útján is lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételére. A csomagküldő szolgálat igénybevételének díját a Felek előre, alkalmanként egyeztetik figyelembe véve az csomagküldő szolgálat aktuális díjait.

3.4.2.      Csomagküldő szolgálaton keresztül történő csomagátvétel a mindenkori időjárási helyzet, illetve külső hőmérsékleti jellemzők figyelembevételével történhet, függetlenül az évszak általános jellemzőjétől.

3.4.3.      Szolgáltató minden csomagküldő szolgálat kézbesítésével rendelt csomag esetén megvizsgálja a megrendelt élelmiszerek sajátosságait, tárolási hőmérsékletigényét és annak megfelelően vállalja a vásárolni szándékolt termékek csomagküldő szolgálatatáson keresztül történő továbbítását.

3.4.4.      Csomagküldő szolgálaton keresztül Szolgáltató nem vállalja az alábbi termékek továbbítását:

3.4.4.1.           friss hús, hal, illetve friss húskészítmények évszaktól és külső hőmérséklettől függetlenül

3.4.4.2.           gyorsan romló tejtermékek évszaktól és külső hőmérséklettől függetlenül

3.4.4.3.           egyetlen élelmiszer termék sem adható fel csomagként május 1. és szeptember 30. között

3.4.4.4.           ha a külső napi átlaghőmérséklet eléri a minimum -5oC, maximum 18 oC fokot.

3.4.4.5.           Szolgáltató az előbbi pontban megjelölt hőmérsékleti határokon belül is jégakkut és hővédő csomagolást használ, ha a külső hőmérséklet és az áru jellege megkívánja

3.4.5.      Csomagátvétel csomagautomatából

3.4.5.1.           A kihelyezett csomagautomaták fokozottan ki vannak téve az időjárás, illetve a külső hőmérséklet változásainak. (fagy, tűzű napsütés) Ezért élelmiszerek küldésére mindig az aktuális, napi időjárás és hőmérséklet a mérvadó.

3.4.5.2.           Csomagautomatába történő továbbítását Szolgáltató nem vállalja, ha a külső napi átlaghőmérséklet eléri a +10 fokot, az alábbi termékek esetében sem:

  • friss sajtok
  • főtt, sült húskészítmények (sonka, disznósajt, májas, stb.)
  • friss saláta levelek

3.4.6.      Csomagátvétel futárszolgálaton keresztül

3.4.6.1.            A futárszolgálatnak átadott és továbbított csomagok nincsenek fokozottan kitéve a külső hőmérséklet, ezen belül a napsütés és fagy veszélyeinek.

3.4.6.2.           Futárszolgálat igénybevételével a hűtést igénylő élelmiszerek jégakku és hővédő csomagolással biztonságosan szállíthatók a fenti kritériumok figyelembevételével

4.      Fizetési feltételek

4.1.   Megrendelés alkalmával a Vásárló két féle fizetési mód közül választhat

4.1.1.      Személyes átvételkor/vagy kiszállítás átvételekor helyben, készpénzben, vagy

4.1.2.      Személyes átvételt/ vagy kiszállítást követően banki átutalással

4.2.   Vásárló megrendelés során nyilatkozik arról, hogy milyen fizetési módot szeretne választani.

4.3.   Készpénzben történő fizetés esetén Vásárló a megrendelt termékeiről jegyzéket és nyugtát kap. A jegyzék tartalmazza megrendelt termékeket tételesen, a tényleges mért súlyokkal és az az alapján számított árakkal, valamint az esetlegesen hiányzó termék, vagy termékek megjelölésével.

4.3.1.      Készpénzzel történő fizetés esetén vásárló a vásárlás ellenértékét a kiszállítást végző szállítanak átvételkor, vagy személyes átvétel esetén az átvétel helyén fizeti meg.

4.4.   Banki átutalással történő fizetés esetén Vásárló a megrendelt termékeiről jegyzéket és Díjbekérő nyomtatványt. A jegyzék tartalmazza megrendelt termékeket tételesen, a tényleges mért súlyokkal és az az alapján számított árakkal, valamint az esetlegesen hiányzó termék, vagy termékek megjelölésével.

4.4.1.      Vásárló az átvett termékek átvétele után, ha nem merül fel reklamáció, a Díjbekérőn feltüntetett összeget a feltüntetett határidőn belül átutalja Szolgáltató számlájára.

4.4.2.      Szolgáltató a díj beérkezése után Vásárló részére nyugtát állít ki.

4.5.   Csomagküldő szolgálat igénybevételével továbbított vásárlás esetén, a csomag kiegyenlítése kizárólag előre, banki átutalással a csomag továbbítás költségeinek megfizetése után történik.

4.5.1.      Szolgáltató, ha az élelmiszer hűtési lánc biztosítása megkívánja, a hővédő csomagolás és jégakku díját a csomagolási költségen felül plusz költségként felszámítja.

4.5.2.      Szolgáltató a hűtést biztosító csomagolás költségeiről Vásárlót tájékoztatja.

5.      Elállás

5.1.   Vásárló megrendelés kézbesítését követően a leadott rendelés azon tételeit, amelyek jellegüknél fogva nem gyorsan romlók (tehát nem friss zöldség, gyümölcs, tejtermék, hús, hal) 14 napon belül visszaküldheti a szolgáltató részére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Korm. Rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerint.

5.2.   Az élelmiszerek romlandóság alapján történő besorolása az európai uniós szabályozásnak megfelelően és a korábbi élelmiszer biztonság zöld könyve alapján történik. Az élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályok a következő linken elérhetőek: https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke

5.3.   a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik.

5.4.   A szolgáltató a visszaküldött tételeket tartalmazó csomag felbontásáról és a tételekről fényképet készít az esetleges viták elkerülése érdekében. A szolgáltató köteles a megszabott határidőn belül visszaküldött tételek ellenértékét a visszaküldött csomag kézhezvételét követően legkésőbb 14 napon belül visszafizetni a vásárlónak.

5.5.   Átutalással teljesített fizetés esetén a felhasználó bankszámlaszámára történő visszautalással, készpénzes fizetés esetén a felhasználó választása szerint a felhasználó által e-mailben megküldött banki adatok alapján banki átutalással a megjelölt bankszámlaszámra vagy készpénzben.

5.6.   A vásárló a hibás, nyomott, sérült termékek átvételét megtagadhatja. Amennyiben a megrendelő a csomag átvételekor személyesen nincs jelen, úgy elvárható határidőn belül (1-3 nap) fényképpel jelezheti a szolgáltatónak a hibás terméket, amit a szolgáltató a fentiek figyelembevételével korrigálhat.

5.7.   Gyorsan romló, fonnyadásra hajlamos áruk esetén a vásárlást/átvételt követően a lehető legrövidebb időn, de max. 6 órán belül történő, fényképpel alátámasztott reklamációt tud a Szolgáltató elfogadni. Ennél hosszabb idő elteltével csak olyan termékre fogadható el reklamáció, amelyik eltarthatósága min. 2 nap az átvételt követően, illetve ha külső rátekintésre nem volt észlelhető a termék hibája.

5.7.1.      A szolgáltató fenntartja magának a felhasználó fiókjának törlésére vonatkozó jogát, amennyiben a felhasználó olyan áru átvételét tagadja meg, amely a leadott megrendelésnek megfelelő és kifogástalan minőségű, vagy amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel várakozásra kényszeríti a kiszállítót. Amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel többletköltséget okoz a szolgáltatónak (pl: ismételt kiszállítás, parkolási bírság), a felhasználó kötelet ezen többletköltséget a szolgáltatónak megtéríteni. A felhasználó törlésére az esetben is sor kerül, ha számláját nem egyenlíti ki, illetve felszólító levelünkre nem reagál 8 naptári napon belül.

6.      A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a weboldal, és a weboldalon igénybe vehető szolgáltatások folyamatos és gördülékeny használhatóságáért, de nem garantálja a folyamatos elérést és használhatóságot. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében. Az ennek ellenére bekövetkező hibákért Szolgáltatót nem terheli felelősség.

7.      A weboldal teljes tartalma, így különösen az azon található információk, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a honlap arculata, megjelenése és felépítése (az egyes weboldalba épülő modulok és funkciók kivételével) kivitelezése a szolgáltató kizárólagos tulajdona, és ennek megfelelően szerzői jogi oltalmat élvez.
A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után.

8.      A weboldalon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem vállal. A weboldalon található információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közli a Szolgáltató. Az illusztrációként használt képi elemekre Szolgáltató külön is felhívja a vásárlók figyelmét az illusztrációra utaló megjelöléssel.

9.      A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek kihelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.  A vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.  Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az ügyfelet terheli a felelősség.

12.  Jogvita
A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a szolgáltatást igénybevevő vásárló között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a fogyasztó választása szerint a szolgáltató székhelye szerint általánosan illetékes bíróság helyett a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve törvényszék jogosult hatáskörtől függően eljárni. A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató a szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a polgári törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a weboldalon, amennyiben egyetértesz a fentiekkel.